Cinka Děčín, zapsaný spolek
SPOLEK CINKA DĚČÍN NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KONTAKTNÍ INFORMACE KRONIKA NAŠICH AKCÍ TERÉNNÍ PROGRAMY

AKTUALITY:

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

Od 1. ledna 2018 realizuje Cinka z.s. dlouhodobý projekt „Cinka terénní programy“, jehož náplní je poskytování pomoci rodinám, které se ocitly v životních nesnázích. V těchto dnech vyrazili naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby zde informovali veřejnost o možnostech projektu.

Další informace

CO JE CINKA?

Ne každý má to štěstí, aby se narodil do bohaté rodiny. Právě proto je potřebné pomáhat lidem, kteří se už jako děti ocitli z nějakých důvodů v sociálně těžké situaci. Každá společnost by měla usilovat o to, aby její mladá generace dorůstala v perspektivní občanskou společnost, a to je přesně to, o co se snažíme i my - zapsaný spolek Cinka a jeho děčínské nízkoprahové centrum U parku. Seznamte se, prosím s aktivitami, které zajišťujeme.

CO NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ?

Zapsaný spolek Cinka provozuje vlastní nízkoprahové zařízení pod názven „U PARKU“ v Děčíně 4 na adrese Zbrojnická 779/7 (1. patro). Jedná se o registrovanou sociální službu pro děti ze sociálně slabších rodin, které zde mohou aktivně trávit volný čas a zúčastňovat se organizovaných akcí a příměstských táborů. Podrobnější informace najdete zde.

PROJEKT CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

Číslo projektové žádosti:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818

Cílem projektu je zmírňování dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začleňování osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Děčín. Projekt je zaměřen na zajištění pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením či osobám sociálně vyloučeným při řešení jejich problémů prostřednictvím nové sociální služby Terénní programy, která nabízí pomoc zejména v těchto okruzích:

  1. Pomoc při hledání nového bydlení, udržení si stávajícího bydlení
  2. Pomoc s řešením dluhů, exekuce, předlužení, oddlužení
  3. Pomoc s hledáním zaměstnání, kvalifikace - rekvalifikace
  4. Pomoc s problémy v rodině
  5. Pomoc s občanskými právy
  6. Pomoc s zajištěním návazných služeb
VÍCE O PROJEKTU
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN:

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: