Cinka Děčín
SPOLEK CINKA DĚČÍN NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KONTAKTNÍ INFORMACE KRONIKA NAŠICH AKCÍ

AKTUALITY / POZVÁNKY:

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

Od 1. ledna 2018 realizuje Cinka z.s. dlouhodobý projekt „Cinka terénní programy“, jehož náplní je poskytování pomoci rodinám, které se ocitly v životních nesnázích. V těchto dnech vyrazili naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby zde informovali veřejnost o možnostech projektu.

Další informace

KONTAKTY:

Telefon: +420 412 517 924

E-mail: os.cinka@seznam.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zbrojnická 779/7 (1. patro),

405 02, Děčín 4 – Podmokly

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „U PARKU“ NA MAPĚ:

Nízkoprahové centrum cinka na mapě

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: