Cinka Děčín
SPOLEK CINKA DĚČÍN NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KONTAKTNÍ INFORMACE KRONIKA NAŠICH AKCÍ

AKTUALITY / POZVÁNKY:

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

Od 1. ledna 2018 realizuje Cinka z.s. dlouhodobý projekt „Cinka terénní programy“, jehož náplní je poskytování pomoci rodinám, které se ocitly v životních nesnázích. V těchto dnech vyrazili naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby zde informovali veřejnost o možnostech projektu.

Další informace

KRONIKA SPOLKU CINKA

HLAVNÍ AKCE V ROCE 2016:

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:

ZOO Děčín, Labirint Větruše Ůstí nad Labem.
Účast: 22 dětí.

30.4. 2016 - PÁLENÍ ČARODĚJNIC:

oslava proběhla v centru - čarodějnici jsme neupálili, ale uzpívali do horka, proběhlo odpoledne plné her a soutěží.
Účast: 32 dětí.

1. 6. 2016 - MDD:

soutěžní den v parku.
Účast: 40 dětí.

12. 7. 2017 - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:

návštěva centra Babylon: Liberec, Konírna - Libverda Děčín, Děčínský útulek, Praha výlet lodí po Vltavě a návštěva muzea voskových figurín Grévin...
Účast: 35 dětí.

27. 10. 2016 - HALLOWEENSKÁ NOC v centru U PARKU:

hledání pokladu a noční mejdan s horory.
Účast: 52 dětí, z toho 37 dětí přespalo v centru.

5. 12. 2016 - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA:

Představení kouzelníka Milana Lysíka a předání nadílky, kterou nám pro děti poskytl Kaufland ČR jako sponzorský dar ve výši 2000 Kč.
Účast: 51 dětí.

FOTKY Z NAŠICH AKCÍ:

Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín Akce spolku Cinka Děčín

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: