CINKA, z.s., Zbrojnická 779/7 (1. patro), 405 02, Děčín 4 – Podmokly; tel.: +420 412 517 924; e-mail: os.cinka@seznam.cz, terenni.program@cinka-decin.cz


Centrum terénní služby

Posláním služby je aktivně vyhledávat a kontaktovat osoby ze sociálně vyloučených lokalit v jejich přirozeném prostředí, motivovat je ke změně jejich rizikového způsobu chování a dosavadního stylu života a zároveň jim pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace a se začleněním do společnosti.

Služba je zaměřena na zajištění pomoci osobám od 15 do 75 let věku, které jsou nějakým způsobem v krizové situaci a potřebují pomoci s řešením svých problémů. Pomáháme osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, či žijí v sociálně vyloučených lokalitách na levém břehu řeky Labe v Děčíně.

Cílem služby je:
1) zmírňování dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začleňování osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Děčín;
2) podpořit soběstačnost a samostatnost, rozvíjet dovednosti a schopnosti klienta a tím uspokojit jeho individuální každodenní potřeby a napomoci mu tak k úspěšnému sociálnímu začlenění.


Doba realizace projektu: Od 1.1.2018 do 31.12.2020
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818

Terénní pracovníci

Bc. Veronika Jurišová - sociální pracovnice
tel.: 702 137 375

Marek Valda - terénní pracovník
tel.: 607 686 768

Nikola Valkovská - terénní pracovnice
tel.: 602 479 332

Iveta Badiová - terénní pracovnice
tel.: 702 137 025

S čím Vám můžeme pomoci

Máte starosti s bydlením?
Máte dluhy a chcete je řešit?
Sháníte zaměstnání nebo přemýšlíte o rekvalifikaci?
Rodič Vašeho dítěte Vám dluží peníze za výživné?
Chcete pomoci s orientací ve Vašich právech a povinnostech?
Neorientujete se v systému sociálního zabezpečení a nejste si jisti, na jaké dávky máte ze zákona nárok?
Máte nějaký jiný problém, který neumíte sám vyřešit a chcete pomoci?

Kontaktujte naše terénní pracovníky, kteří Vám pomohou s řešení Vašeho problému.

Jak nás můžete kontaktovat

Telefonicky od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, nebo mailem terenni.program@cinka-decin.cz.
Případně před facebook https://www.facebook.com/centrum.rosbelesy

Naleznete nás také na adrese Zbrojnická 779/7, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 vždy od pondělí do čtvrtka od 11:00 - 17:00.


ZPĚT NA ÚVOD

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: