Terénní programy Cinka Děčín

PROJEKT CINKA, z.s.,

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

POMOC LIDEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V DĚČÍNĚ


PTEJTE SE KOMU POMÁHÁME KONTAKTUJTE NÁS O PROJEKTU ARCHIV PROJEKTU

AKTUALITY PROJEKTU:

PROJEKT CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY ZAHÁJEN

Po období přípravných prací, které trvaly od 1. 1. 2018, vyrážejí naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby veřejnost informovali o možnostech pomoci, které náš projekt nabízí. Děje se tak prostřednictvím informačních letáků a nového webu, kde je možné přímo poptávat naše poradenské služby. Můžete tak učinit i vy.

Další informace

KOMU POMÁHÁME

Projekt CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY je zaměřen na zajištění pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením či osobám sociálně vyloučeným při řešení jejich problémů. Tato sociální služba bude realizována na levém břehu řeky Labe ve 4 lokalitách (Lokalita Krátká, Podmokly a Teplická ul., Rozbělesy, Chrochvice a Lokalita Vilsnická). Za dobu realizace projektu ( od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020) podpoříme cílenou pomocí minimálně 450 osob.

Konkrétním cílem projektu je pomoci lidem při řešení především těchto problémů:

  1. Pomoc při hledání nového bydlení, udržení si stávajícího bydlení.
  2. Pomoc s řešením dluhů, exekuce, předlužení, oddlužení - dle insolvenčního zákona.
  3. Pomoc při komunikaci s úřady.
  4. Pomoc s vyřizováním osobních záležitostí. Doprovod na úřady.
  5. Pomoc s hledáním zaměstnání, kvalifikace - rekvalifikace.
  6. Zajištění a kontaktování návazných služeb.

Číslo projektové žádosti:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818, projekt spolufinancují: