Terénní programy Cinka Děčín

PROJEKT CINKA, z.s.,

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

POMOC LIDEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V DĚČÍNĚ


PTEJTE SE KOMU POMÁHÁME KONTAKTUJTE NÁS O PROJEKTU ARCHIV PROJEKTU

AKTUALITY PROJEKTU:

PROJEKT CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY ZAHÁJEN

Po období přípravných prací, které trvaly od 1. 1. 2018, vyrážejí naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby veřejnost informovali o možnostech pomoci, které náš projekt nabízí. Děje se tak prostřednictvím informačních letáků a nového webu, kde je možné přímo poptávat naše poradenské služby. Můžete tak učinit i vy.

Další informace


Číslo projektové žádosti:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818, projekt spolufinancují: